Trang chủ 2

Giới thiệu

Lịch sử hình thành trung tâm

Giai đoạn 2006 – 2010, chương trình mục tiêu dân số và kế hoạch hóa gia đình tiến hành xây dựng, triển khai dự án sàng lọc Chẩn đoán trước sinh – Sàng lọc sơ sinh (CĐTS-SLSS) ra khoảng 30% tỉnh/ thành phố với 70% số quận/ huyện. Khi đó, ba trung tâm sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại các bệnh viện Trung ương ba miền Bắc, Trung, Nam được xây dựng với mục tiêu sau 5 năm (2011-2015) sẽ triển khai thực hiện và mở rộng ra khoảng 81% tỉnh/ thành phố trên cả nước.
Read More
Hoạt động khoa
Tin y học
Dịch vụ của chúng tôi