Liên hệ

 Địa chỉ phòng khám:
  • Địa chỉ: Đường La Thành –  Ngọc Khánh –  Ba Đình –  Hà Nội
  • Tư vấn khám bệnh: 0126.353535/0128.353535
  • Cấp cứu:04 3834 3181
  • Email : tunguyen1@gmail.com
  • Web : www.tunguyen1.benhvienphusanhanoi.vn
Bản đồ: