Lịch khám

Khoa khám bệnh Tự nguyện I làm việc các ngày trong tuần, Thứ 7, Chủ nhật và cả các ngày lễ:

CÁC NGÀY TRONG TUẦN:

Sáng: 6.30 – 12.30

Chiều: 12.30 – 19.00

Địa điểm: Tại khoa Tự nguyện I

THỨ 7, CHỦ NHẬT VÀ NGÀY LỄ:

Địa điểm: khoa Tự nguyện II B7