Trung tâm chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Blog

0

Sàng lọc bệnh Thalassemia

Sàng lọc bệnh Thalassemia bằng phương pháp điện di huyết sắc tố Điện di huyết sắc tố là gì? Huyết sắc tố còn gọi là hemoglobin, là một protein phức tạp có chứa Fe++,...